ارزش انسان

۲۶ تیر ۹۶ ، ۱۴:۵۳ ۷ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰

آسایش کاذب!

خدایا...

کمک کن هیچوقت یدک کش نام ها  نباشیم...

۰۶ تیر ۹۶ ، ۰۳:۴۶ ۱۰ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰

به امید جهل...

عمروعاص:

ابایزید!

در این جنگ نه روی توان قشونت حساب کن نه روی خدعه های من،

فقط دعا کن دعا کن که در سپاه علی مردمان جاهل فراوان باشند...

دیالوگ سریال امام علی (ع)

۲۴ خرداد ۹۶ ، ۰۳:۱۸ ۳ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰

تاظهور...

۱۶ خرداد ۹۶ ، ۱۸:۳۰ ۱۱ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰

باقلب به سوی خدا

۱۰ خرداد ۹۶ ، ۲۲:۱۱ ۷ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰

ماه زیبایی...ماه رمضان

تبریک

لبخند

التماس دعا

۰۵ خرداد ۹۶ ، ۱۴:۳۲ ۶ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰

آیا شکست عشقی خورده اید؟

۳۰ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۴:۰۸ ۷ نظر موافقین ۴ مخالفین ۱

احوالات اینجانب...

استقبال از پایانترم

و

همش امتحان!

مردد

خدایاااااااااااااااا

خودت میدونی دیگه!

۲۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۸:۱۶ ۳ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰

تک بیت ناب

۱۸ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۴:۲۲ ۱۱ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰

توصیف بیکران

وقتی یه نابینا ازت بخواد براش آسمونو  توصیف کنی...

تازه متوجه میشی حرف زدن بلد نیستی!

*****

۱۳ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۸:۲۱ ۵ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰