باقلب به سوی خدا

۷ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰

ماه زیبایی...ماه رمضان

تبریک

لبخند

التماس دعا

۶ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰

آیا شکست عشقی خورده اید؟

۷ نظر موافقین ۴ مخالفین ۱

احوالات اینجانب...

استقبال از پایانترم

و

همش امتحان!

مردد

خدایاااااااااااااااا

خودت میدونی دیگه!

۳ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰

تک بیت ناب

۱۱ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰

توصیف بیکران

وقتی یه نابینا ازت بخواد براش آسمونو  توصیف کنی...

تازه متوجه میشی حرف زدن بلد نیستی!

*****

۵ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰

انسان 250 ساله رسید

امروز بسته ی کتاب ها رسید

انسان 250ساله

و...

از دانشگاه تا خونه رو پرواز کردم

۲ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰

مانند سکه نقره در دهان افعی!

۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰

پسته و بادام هم مغز دارن!!!

پ.ن:

امروز صبح ارث پدرشو میخواست!!!چرا بعضیا استاد دانشگاه میشن با این طرز فکر!!!

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

پنجاه

نمیدانم...

چرا اینگونه شده...

به جای آموختن خوبیها از بزرگان

باید مدام گفت

بزرگتر است...

احترامش واجب...

ومدام باید قول داد:

من سعی میکنم اینطوررفتار نکنم!و مطمعن میشوم

50 سال برای این دنیا زیاد هم هست!

۲ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰