۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

به امید جهل...

عمروعاص:

ابایزید!

در این جنگ نه روی توان قشونت حساب کن نه روی خدعه های من،

فقط دعا کن دعا کن که در سپاه علی مردمان جاهل فراوان باشند...

دیالوگ سریال امام علی (ع)

۳ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰

تاظهور...

۱۱ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰

باقلب به سوی خدا

۷ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰

ماه زیبایی...ماه رمضان

تبریک

لبخند

التماس دعا

۶ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰