۲ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

بخش کوتاهی از کتاب "ابوعلی کجاست؟"

داعش شکست سختی خورد.دنبال سید ابراهیم گشتم اما در آن شلوغی پیدایش نکردم.

از شیخ محمد پرسیدم:سید کو؟گفت:همراه ماشین صوت بود.

چند دقیقه ای نگذشت که دیدم با کلی دبه آب و قالب های یخ و بطری های شهد آمد.

با بوق ممتد و شادی کنان،سرش را از پنجره ماشین بیرون داده بود و

میگفت:مبارکه،پیروزی مبارک!

صدای تکبیر و لبیک یازینب بچه ها قطع نمیشد.بعد از آن همه سختی و مشکلات،

لذت شیرینی این پیروزی ارزشمند،حسابی مزه می داد.

هفت هشت نفری دور ماشین جمع شده بوند که یک دفعه صدای سوت کش دار اولین خمپاره به گوش رسید....

بخش کوتاهی از کتاب "ابوعلی کجاست؟"

صفحه 83و84

۱۳ نظر موافقین ۸ مخالفین ۱

روزمونم مبارک!!!

والا...

:)

موفق باشید

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱