۴ مطلب با موضوع «سخن بزرگان» ثبت شده است

دوست دارم آبرویش برود!

۸ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰

آسایش کاذب!

خدایا...

کمک کن هیچوقت یدک کش نام ها  نباشیم...

۱۰ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰

تاظهور...

۱۱ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰

عظمت زن

۲ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰